Головна Оголошення УВАГА, ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

УВАГА, ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

 ОРІХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ                               ПРОЕКТ №_____

   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

29 вересня 2017 року                                                                     № ____

Про затвердження положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району

Керуючись п.20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 827 – 836 Цивільного кодексу України, з метою врегулювання порядку передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, Оріхівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

Голова ради                                                               К.В.Дудніченко

Проект рішення підготовлений

відділом з питань управління об’єктами

спільної власності територіальних громад району

Начальник відділу_________________ О.Л.Губська

Аркуш погодження додається

 

                                                                                   Додаток

                                                                                   до рішення районної ради

                                                                                   від 28.09.2017 р. № ___

 

Порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників комунальних підприємств, установ та

закладів, що є об'єктами спільної власності

територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, укладання та розірвання з ними контрактів

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району (далі — Порядок), розроблений відповідно до Конституції України, п. 20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 65, п. 7 ст. 78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших чинних нормативних документів України, І визначає основні вимоги щодо процедури призначення на посаду та (або) звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району (далі - Керівник), оформлення і зберігання документів з цього питання.

Дія цього Порядку поширюється на Керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які входять до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, крім керівників загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури.

Призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015року № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» та Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, затвердженого рішенням районної ради від 25.12.2015 № 26.

Призначення керівників закладів культури, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, здійснюється відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

1.2. Призначення на посаду та (або) звільнення з посади Керівників вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради за процедурою, встановленою цим Порядком. Призначення Керівників здійснюється шляхом укладання контрактів з Керівниками комунальних підприємств, установ і закладів, окрема тих Керівників з якими, згідно чинного законодавства, не передбачається контрактна форма трудових відносин. 

Контракти з керівниками комунальних установ та закладів, що утримуються за рахунок районного бюджету, укладаються відповідно до Типової форми контракту, що затверджується відповідними постановами КМУ та іншими органами виконавчої влади.

1.3. Всі документи, пов'язані із призначенням та звільненням Керівників та виконуючих обов’язки керівників, зберігаються у відділі з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату Оріхівської районної ради (далі - Відділ).

1.4. Керівники за погодженням з головою районної ради, а у разі його відсутності - особою, яка виконує його повноваження, визначають час і порядок використання відпусток (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо).

1.5. Рішення районної ради про призначення на посаду Керівника або
звільнення з посади Керівника надсилається до галузевого управління (відділу, сектору) Оріхівської районної державної адміністрації та комунального підприємства, установи чи закладу, з якого звільняється (до якого призначається) Керівник.

2. Порядок  проведення конкурсного відбору Керівників. 

2.1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, проводиться конкурсний відбір на зайняття вакантної посади Керівника.

Проведення конкурсного відбору здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття посади.

2.2. Підставою для оголошення конкурсного відбору Керівника (далі - конкурсний відбір) є:

2.2.1. прийняття рішення районною радою про звільнення Керівника з займаної посади:

- після закінченням терміну дії контракту з Керівником, за згодою сторін;

- за ініціативою Керівника, відповідно до умов Контракту та чинного законодавства;

- за ініціативою районної ради, відповідно до умов Контракту та чинного законодавства.

2.2.2. наявність вакантної посади, у зв’язку зі звільненням виконуючого обов’язки Керівника цього підприємства, установи чи закладу. 

2.3. Після відкриття вакансії Керівника розпорядженням голови районної ради, а у разі його відсутності - особи, яка виконує його повноваження, оголошується конкурсний відбір із зазначенням терміну проведення конкурсу, вимоги до претендентів та строку приймання заяв. 

              3.  Комісія конкурсного відбору Керівників. 

3.1. Для проведення відбору кандидатів на заміщення посад Керівників  утворюється конкурсна комісія у складі голови, членів комісії і секретаря (без права голосу) (додаток до Порядку).

До складу конкурсної комісії входять: представники всіх фракцій та груп районної ради (не більше однієї особи від фракції та групи), представники від Оріхівської районної державної адміністрації, очолює конкурсну комісію голова районної ради, а у разі його відсутності - особа, яка виконує його повноваження.

3.2. Комісія:

3.2.1. оприлюднює на офіційному сайті Оріхівської районної ради та в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду Керівника, яка стала вакантною та результати конкурсного відбору;

3.2.2. приймає та перевіряє на відповідність вимогам Порядку конкурсного відбору документи, подані претендентами;

3.2.3. приймає і розглядає конкурсні пропозиції, внесені претендентами;

3.2.4. ухвалює рішення: про допуск претендентів до конкурсного відбору, про відхилення їх кандидатур, про відхилення конкурсних пропозицій;

3.2.5. визначає за результатами розгляду кандидатуру на посаду Керівника.

3.3. Засідання комісії є правомочним у разі участі у ньому більше половини членів її складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

3.4. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів. 

          4. Підготовка до проведенню конкурсного відбору 

4.1. Комісія не пізніше 5 робочих днів після видання розпорядження, зазначеного у пункті 2.3. цього Порядку, оприлюднює на офіційному сайті Оріхівської районної ради оголошення.

4.2. В оголошенні зазначаються такі відомості:

4.2.1.  найменування комунального підприємства, установи, закладу із
зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

4.2.2.   назва посади керівника;

4.2.3. основні вимоги до кандидатів, що визначаються згідно з типовими професійно - кваліфікаційними характеристиками, а саме:

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр»;

- стаж роботи на керівних посадах або на посаді відповідно до кваліфікації за дипломом не менше 3 років.

- володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

   Не може бути призначена на посаду керівника особа, яка:

         -за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

         -має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення:

           - є близькою особою або членом сім’ї голови районної ради чи заступника голови ради.

4.2.4. термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня
оголошення про проведення конкурсу).

4.2.5. Перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення.

4.2.6. Дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів.

4.3. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння
вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про
запобігання корупції";

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов'язаних);

- копію трудової книжки (1,2 та остання сторінки);

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

- конкурсна пропозиція проекту стратегічного плану розвитку підприємства, установи, закладу на середньострокову перспективу.

- додаткова інформація стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) (за наявності).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

4.4. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до закінчення терміну прийому документів. 

5. Проведення конкурсного відбору та призначення на посаду Керівника 

5.1.  Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення результатів.

5.2. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі невідповідності кандидата кваліфікаційним вимогам щодо освіти та неподання ним одного із зазначених у пункті 4.3 Порядку конкурсного відбору документів;

5.3. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

5.4. Комісія заслуховує на відкритому засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсного відбору та враховує відповідність учасника  встановленим вимогам.

5.5. За результатами дослідження конкурсних пропозицій та проведених співбесід комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників одного кандидата, який згідно з обґрунтованим в письмовому вигляді рішенням комісії має найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків Керівника.

5.6. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору.

У разі подання пропозиції лише від одного учасника комісія розглядає конкурсні пропозиції учасника та приймає рішення щодо можливості призначення даного учасника на вакантну посаду Керівника або про відхилення його пропозицій.

5.7. Кандидатура, відібрана за результатами конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, установи чи закладу подається до районної ради для підготовки проекту рішення про призначення Керівника на сесії районної ради.

5.8. Рішення комісії з відбору кандидатур оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

5.9. Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті районної ради.

5.10. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 4.3 та 5.2 Порядку конкурсного відбору, головою районної ради, на підставі протоколу засідання комісії, приймається розпорядження про повторне проведення конкурсного відбору. 

6. Порядок звільнення з посади Керівника, тимчасове виконання обов'язків Керівника та внесення змін до Контрактів 

6.1. Звільнення з посади Керівника здійснюється з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України) та умовами діючого контракту з Керівником.

         6.2. Розірвання трудових відносин з Керівником з підстав, передбачених КЗпП України, здійснюється виключно на підставі рішення районної ради.

Розірвання трудових відносин з Керівником в період між
пленарними засіданнями районної ради з підстав, передбачених пунктами 1, 2,
З, 5, 6, 7, 71, 72 статті 36; статтями 38, 39 КЗпП України, проводиться на
підставі розпорядження голови районної ради відповідно до чинного
законодавства України про працю.

Розпорядження голови районної ради про звільнення Керівника затверджується на пленарному засіданні районної ради.

         6.3. Для підготовки проекту рішення районної ради про звільнення з посади Керівника за його ініціативою до районної ради надається заява Керівника, написана власноручно.

Керівник може бути звільнений у випадках порушення ним  передбачених вимог чинного законодавства та/або умов Контракту за ініціативою районної ради. Питання про звільнення керівника розглядається районною радою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

         6.4. У разі звільнення Керівника, з підстав закінченням терміну дії Контракту, на нього покладаються виконання обов’язків за цією посадою до призначення на посаду Керівника цього підприємства, установи чим закладу.

6.5. У разі звільнення Керівника зі власної ініціативи або ініціативи районної ради згідно чинного законодавства та умов Контракту, виконання обов'язків за цією посадою покладається на уповноважену особу з числа працівників відповідно до розподілу функціональних обов’язків до призначення на посаду Керівника.

6.6. Внесення змін до діючих Контрактів з керівниками підприємств. установ та закладів здійснюється виключно на пленарних засіданнях районної ради. 

7. Перехідні положення для врегулювання трудових відносин з виконуючими обов’язки Керівників, які працюють на день прийняття цього Порядку

 7.1. Розпорядження про проведення конкурсу на посаду Керівника, де працює виконуючий обов’язки Керівника, приймається головою районної ради на підставі інформації, наданої Відділом.

Конкурс у цьому разі відбувається за процедурою, передбаченою цим Порядком.

7.2. Особа, призначена виконуючим обов’язки Керівника, має право брати участь у конкурсі на посаду Керівника.

7.3. Розірвання трудових відносин з виконуючими обов'язки керівників, які працюють на день прийняття цього Порядку з підстав, передбачених КЗпП України, здійснюється виключно на підставі рішення районної ради.

Розірвання трудових відносин з виконуючими обов’язки Керівника в період між пленарними засіданнями районної ради з підстав, передбачених пунктами 1, 2, З, 5, 6, 7, 71, 72 статті 36; статтями 38, 39 КЗпП України, проводиться на підставі розпорядження голови районної ради відповідно до чинного законодавства України про працю.

Розпорядження голови районної ради про звільнення виконуючого обов’язки Керівника затверджується на пленарному засіданні районної ради.

7.4. Для підготовки проекту рішення обласної ради про звільнення виконуючого обов’язки Керівника за його ініціативою до обласної ради надається заява виконуючого обов’язки Керівника, написана власноручно.

Виконуючий обов’язки Керівника може бути звільнений у випадках порушення ним вимог чинного законодавства. Питання про звільнення виконуючого обов’язки Керівника розглядається районною радою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

                                                                                              Додаток до Порядку

 

Персональний склад

конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду Керівників комунальних підприємств, установ та закладів що є об'єктами спільної власності

територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району 

Дудніченко Каріна Василівна – голова районної ради  – голова комісії;

Губська Ольга Леонідівна – начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату Оріхівської районної ради - секретар комісії;

Баль Микола Степанович – представник депутатської фракції політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» - член комісії (за згодою);

Салогуб Олександр Владиславович - представник депутатської фракції територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок»  - член комісії (за згодою);

Жирченко Сергій Іванович – представник депутатської фракції ВО «Батьківщина»  - член комісії (за згодою);

Дроздова Ірина Іванівна - представник депутатської фракції  «Солідарність»  - член комісії (за згодою);

Котик Олена Владиславівна -  представник депутатської фракції  «Наш край»  - член комісії (за згодою);

Пересипкіна Тетяна Семенівна – представник Оріхівської районної державної адміністрації (за згодою).

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, укладання та розірвання з ними контрактів»

 

З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського района та  необхідністю приведення чинного Порядку призначення керівників комунальних підприємств, установ та закладів у відповідність до чинного законодавства.

Керуючись п.20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом законів про працю України, Господарським кодексом України, на розгляд  сесії  Оріхівської районної ради пропонується даний проект рішення.

 

Аналіз регуляторного впливу.

 

Назва регуляторного акта: «Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району»   

Регуляторний орган: Оріхівська районна рада.

Розробник документа: Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату Оріхівської районної ради.

 Контактний телефон – 4-35-52.
      Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою КМУ від 11 березня 2004 року № 308.

1.Опис проблеми:
     У зв’язку з наявністю вільних приміщень та періодичного надходження до Оріхівської районної ради звернень від бюджетних установ та закладів комунальної форми власності стосовно передачі їм в користування майна спільної власності територіальних громад району, виникла необхідність врегулювання порядку передачі в безоплатне користування (позичку) такого майна.

2. Цілі правового регулювання.
     Положення розроблене з метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює відносини щодо передачі майна в безоплатне користування (позичку).

3.Механізм та заходи для розв’язання проблеми. 

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти Оріхівською районною радою рішення про затвердження Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району.

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
     Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто, так як єдиної процедури передачі майна в безоплатне користування (позичку) відсутня.
     Друга альтернатива – прийняття Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

       5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей.
       Прийняття Положення забезпечить відповідність механізму та процедури подання та розгляду матеріалів, щодо передачі комунального майна району у безоплатне користування (позичку), умовам та механізму здійснення зазначених дій для об’єктів комунальної власності.
       Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

    6.Очікувані результати прийняття акта.
        Затвердження Положення приведе до досягнення цілей правового регулювання та створення єдиної процедури передачі майна в безоплатне користування (позичку), підвищення бухгалтерської дисципліни та можливість громадського контролю.

    7. Строк дії.
        Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.

    8. Показники результативності регуляторного акта.

    В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися:

    - ефективність розробленого механізму;

    - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;

    - кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення;

    - створення позитивного іміджу районної влади.

    9. Заходи з відстеження результативності акта.

    Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене протягом року після набрання чинності даного регуляторного акта.
        З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через півтора року з дня набрання ним чинності.
         Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

     Зауваження та пропозиції до проекту приймаються відділом з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради:

    - поштою за адресою: 70504, м. Оріхів, вул. Покровська, буд. 58 к. 32

    - на електронні адреси: info@orradagov.ua, rrada2@ukr.net

    Телефон: (06141) 4-35-52  

 

Начальник відділу з питань

управління об’єктами 

спільної власності району                                            О.Л.Губська                                                                                  

 

 24.07.2017