Головна Новини ОРІХІВСЬКИЙ РВК ІНФОРМУЄ !

ОРІХІВСЬКИЙ РВК ІНФОРМУЄ !

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, наказу Міністерства оборони України від 30 травня 2017 року № 300, Директиви Генерального штабу Збройних Сил України від 31 травня 2017 року № Д-5  здійснюються заходи щодо призову громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Пільги та соціальні гарантії офіцерів, призваних на військову службу.

Відповідно до наказу МОУ №170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” під час проходження військової служби за призовом офіцери запасу виконують обов’язки і користуються правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

На строкову військову службу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче бакалавра і яким присвоєно первинне офіцерське звання.

Строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу становить 18 місяців.

Офіцери військової служби за призовом проходитимуть службу поза межами АТО в пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів.

Офіцери запасу також можуть залучатися до служби в АТО, але лише в добровільному порядку і після укладення відповідного контракту.

Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських ВНЗ, який здійснюватиметься за наказом Міністра оборони України, громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.

Слід зазначити, що відповідними змінами до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 №337 визначено перелік ВОС і штатних посад, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок; стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів з тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та інших спеціальностей.

            Відстрочка від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. 

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, а саме:

за сімейними обставинами, для здобуття освіти;

за станом здоров'я, для продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на військову службу офіцерам запасу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

вагітну дружину, двох і більше дітей;

дружину-інваліда, дитину-інваліда;

дитину віком до 3х років або дитину старшу 3х років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

непрацездатних батьків (чи одного з них), непрацездатних рідних або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати;

одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника.

Крім того, відстрочка від призову за сімейними обставинами у разі бажання може надаватися офіцерам запасу, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти рішення про надання офіцерам запасу відстрочки від призову за сімейними обставинами, незважаючи на небажання офіцерів запасу нею скористатися, виходячи при цьому з того, що призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства вони повинні утримувати.

Відстрочка від призову офіцерів запасу за станом здоров'я надається на підставі рішення (тимчасово непридатний до військової служби), прийнятого за результатами медичного огляду. На підставі зазначеної причини відстрочка надається на строк до 1 року. Після закінчення цього терміну офіцер запасу повторно проходить медичний огляд.

Відстрочка від призову офіцерів запасу на військову службу для здобуття освіти надається один раз за весь період навчання особам, які навчаються у:

вищих навчальних закладах денної форми навчання (також під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня);

середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу для здобуття освіти також мають офіцери запасу, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову для здобуття освіти надається один раз за період навчання, тобто:

 офіцери запасу, які відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, невиконання навчального плану, порушення умов контракту, недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову незалежно від їх повторного зарахування або поновлення;

офіцери запасу, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами право на надану відстрочку від призову не втрачають.

Відстрочка від призову офіцерів запасу для продовження професійної діяльності надається офіцерам запасу, які є:

педагогічними працівниками з повною вищою освітою, –  на весь період їх роботи за спеціальністю;

медичними працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителями, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, – на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільськими, селищними, міськими головам – на строк виконання ними цих повноважень;

особами, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістами – на весь період служби у військовому резерві;

поліцейськими – на весь період їх служби.

Крім того, офіцерам запасу, яким оголошено підозру у вчиненні злочину або відносно яких справа розглядається судом, надається відстрочка від призову до прийняття відповідного рішення.

Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов’язані щорічно до 1 жовтня подавати до військового комісаріату документ, які підтверджують право на відстрочку.

Звільнення від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Від призову на військову службу звільняються офіцери запасу, які:

визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;

виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;

мали батька або мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

У відповідності до частини 2 ст. 39 Закону України від 25.03.1992 р. «Про військовий обов`язок і військову службу» за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посади), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

 

 

 

Військовий комісар Оріхівського районного

військового комісаріату  

підполковник                                                               Ю.М. СЕРГІЄНКО        

 

 


середа, 14.06.2017 11:25 Переглядів: 284