Головна Тендернi процедури ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної ради

від 15 лютого 2017 р. № 6-р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення допороговнх закупівель із застосуванням системи
електронних закупівель

Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України від 25 грудня 2015року №922-УПІ “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2016 року №166, наказу ДП “Зовнішторгвидав України” від 13 квітня 2016 року №35 “Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель” (далі — Порядок) і регулює відносини, що виникають при проведенні процедури придбання товарів, робіт і послуг за допомогою системи електронних закупівель, очікувана вартість яких не перевищує межі, встановленої статтею 2 Закону.

1.2.    У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

допорогова закупівля - закупівля товарів та послуг, вартість яких є меншою 200 тис.грн., а робіт — 1 млн. 500 тис.грн.

договір— договір, який укладається відповідно до законодавства між замовником і учасником за результатами проведення процедури електронних закупівель і передбачає набуття права власності на товари, роботи і послуги;

закупівлі - процес здійснення закупівель товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках (торги);

замовник — Оріхівська районна рада, що має потребу у закупівлі товарів, робіт та послуг (далі - Замовник);

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках;

електронний реверсивний аукціон - процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження,

користувач системи-будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель,

крок аукціону-поступове пониження ціни пропозицій учасників електронного реверсивного аукціону. Крок аукціону може становити від 0,5-3 % від очікуваної вартості товару;

система електронних закупівель (далі - Система) - програмний комплекс, розроблений та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, робіт і послуг визначених замовником, шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінації та рівний доступ до інформації всім користувачам;

учасник - фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, який подав в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

2. Сфера застосування Положення

2.1.  Це Положення застосовується у разі проведення замовником закупівлі товарів, робіт та послуг із використанням Системи, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 000 грн. та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”.

2.2.  Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких с меншою за вартість, що встановлена в пункті 2.1. цього Положення, Замовник може використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару(товарїв), надавача послуги(послуг) та виконавця робіт для укладання договору, дотримуючись принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України “Про публічні закупівлі”.

2.3.  Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг:

2.3.1. Стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи.

2.3.2. Стосовно яких замовником було відмінено процедуру закупівлі у зв’язку із відсутністю пропозицій від учасників,

2.3.3. З розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій.

2.3.4. Закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів.

2.3.5.   Товарів і послуг, які мають складний/спеціалізований характер.

2.4. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до плану закупівель, який складається у формі додатка до річного плану закупівель, у ньому зазначається код предмета закупівлі, очікувана вартість закупівлі, терміни проведення закупівлі тощо,

З,  Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1.    Замовних реєструється в системі відповідно до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2.    Замовник має право зареєструватися на декількох електронних майданчиках.

4.  Порядок здійснення закупівель

4.1.   Замовник з метою придбання товарів, робіт і послуг оприлюднює в Системі оголошення про проведення закупівель.

4.2.     В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

-       найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

-       очікувана вартість закупівлі,

-       найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;

-     обсяги предмета закупівлі, місце поставки товарів, виконання робіт надання послуг;

-       строк поставки товарів; виконання робіт надання послуг;

-       технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження;

-       вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

-     дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;

-       дата та час початку подання пропозицій;

-       дата та час закінчення подання пропозицій;

-     дата та час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону 0,5 - 3 % очікуваної вартості предмета закупівлі);

-       іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне оприлюднити.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги

до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити: "або еквівалент”.

4.3.    Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.

4.4.   Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюдненая оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо протягом цього періоду Замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення у системі.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.

4.5.  У разі необхідності у терміновій закупівлі товарів, робіт, послуг скорочених закупівель, строк початку подання пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше 3 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною проведення скорочених закупівель не може бути бездіяльність замовника щодо проведення закупівель. Обґрунтування термінової закупівлі товарів зазначається в оголошенні про проведення закупівель. За цих умов період, коли замовник може надати відповідь на запитання, уточнення користувачів Системи, може визначатися годинами в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин.

4.6.  Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій, а в разі скорочених закупівель -не менше ніж 1 робочий день та не більше ніж 2 робочих дні з моменту початку подання пропозицій.

4.7.  Електронний реверсивний аукціон відбувається на наступний робочий день після строку закінчення подання пропозицій, визначеного замовником, дата та час проведення аукціону визначаються Системою автоматично в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин.

Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється Системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюється Системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.8.  Замовник в строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену Системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару - технічним вимогам до товару, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник відхиляє пропозицію. Підстави для відхилення оприлюднюються в Системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначеною Системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

У разі ненадходження жодної пропозиції закупівля визнається такою, що не відбулася.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель та/або окремому документі.

4.9.    Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в Системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.10.    Договір за результатами електронних закупівель укладається між

Замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, а у разі скорочених закупівель - не раніше 1 робочого дня та не пізніше        5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про

визначення переможця.

4.11.   Після укладення договору за результатами електронних закупівель Замовник зобов’язаний його оприлюднити в Системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання з урахуванням вимог законодавства України.

4.12.   У випадку, якщо договір не був укладений з вини переможця протягом строку, визначеного у пункті 4.10 цього Порядку, Замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила Система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому пунктами 4.8-4.11 розділу 4 цього Порядку.

4.13.   У разі якщо двічі поспіль закупівля визнана такою, що не відбулася, Замовник має право здійснити таку закупівлю без застосування Системи електронних закупівель.

5. Порядок оскарження результатів закупівель

5.1,    Оскарження результатів закупівель здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1.   Це Положення набирає чинності з дня його затвердження та діє в межах, які не суперечать законодавству України та Регламенту Авторизованого електтрнного майданчика “ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ .ОНЛАЙН”

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                             В.І.Рудов


15.02.2017 Переглядів: 650